საიტის სრულყოფილად ნახვისათვის, გთხოვთ გადმოწეროთ რაუზერის განახლებული ვერსია
Internet Explorer (IE 8 ან მეტი) / Google Chrome / Mozilla Firefox / Opera
 
მთავარი მომსახურება საბროკერო მომსახურება
Bookmark and Share

საბროკერო მომსახურება

 
 

- ტვირთის მიღება/გაცემა

 
- დოკუმენტაციის მართვა

 
- დეკლარაციის ბეჭდვა

უსაფრთხოება/კონფიდენციალურობა
- 24 საათის განმავლობაში პატრულირებს დაცვის სამსახური
- „ლილო 1“ უზრუნველყოფს კლიენტის ინფორმაციის სრულ კონფიდენციალურობას
- ტერიტორია სრულად კონტროლდება IP და CCTV კამერებით (ერთწლიანი ჩანაწერით)
- ლოჯისტიკური ოპერაციები კონტროლდება ზედამხედველი თანამშრომლების მიერ „ლილო 1“- ში მოქმედი პროცედურების (SOP) შესაბამისად
 
 
Our website does not support Internet Explorer 6/7. Please use any other modern browser.